ประวัติบริษัท

นับ ตั้งแต่ก่อตั้งฟูจิฟิล์มขึ้นในปี 1934 ในฐานะผู้ผลิตฟิล์มถ่ายภาพ ฟูจิฟิล์มมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำนวัตกรรมที่ครอบคลุมในธุรกิจที่ หลากหลาย