ติดต่อสอบถาม

ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม กล้อง กระดาษอิงค์เจ็ท และทางด้านการถ่ายภาพ

หมายเลขติดต่อ : 0 2270 6000 ต่อ 32
E-mail : FTAI-PHOTO@fujifilm.com

 

ผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล

หมายเลขติดต่อ : 0 2270 6000 ต่อ 32
E-mail : FTAI-DIGITAL@fujifilm.com

 

ผลิตภัณฑ์การพิมพ์

หมายเลขติดต่อ : 0 2270 6000 ต่อ 32
E-mail : FTAI-GA@fujifilm.com

 

ผลิตภัณฑ์การแพทย์, Life Science Systems, ผลิตภัณฑ์ทางด้าน

อุตสาหกรรมและสื่อบันทึกข้อมูล
หมายเลขติดต่อ : 0 2270 6000 ต่อ 32
E-mail : FTAI-Medical-Service@fujifilm.com

 

ศูนย์บริการ

หมายเลขติดต่อ : 0 2270 6000 ต่อ 33
E-mail : FTAI-SERVICES@fujifilm.com