ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

Fujifilm เป็นผู้บุกเบิกในการวินิจฉัยการถ่ายภาพและระบบข้อมูลการดูแลสุขภาพสิ่งอำนวยความสะดวก ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิสูจน์ทางคลินิกของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

Solutions

Products

Notes

  • Specifications and appearance of products are subject to change without notice.
  • Language of indications on products varies by country and region.
  • Products comply with regulations of the country or region where they are marketed.

Topics