คุณสามารถรับตัวอย่างพรีสเกลไปใช้ได้ฟรี

ขณะนี้แจกสินค้าตัวอย่างฟรี!

ภาพยนตร์โฆษณาพรีสเกล

MOVIE

ตัวอย่างการนำไปใช้

ตัวอย่างการนำไปใช้

ตัวอย่างการนำไปใช้ : การประกอบโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

จุดประสงค์

  • ทำให้กระบวนการผลิตและการตรวจสอบประสิทธิภาพการป้องกันน้ำของโทรศัพท์มือถือมีความเสถียรมากขึ้น
ตัวอย่างการนำไปใช้ : ปะเก็นฝาสูบ

จุดประสงค์

  • เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการออกแบบให้ดีขึ้น

ประเภทอุตสาหกรรม

ตัวอย่างการนำไปใช้ : การปิดผนึกด้วยความร้อน

จุดประสงค์

  • การตั้งค่าเมื่อสับเปลี่ยนผลิตภัณท์
  • การบำรุงรักษาอุปกรณ์